Головний експерт проекту, його обов’язки та функції

головний будівельний єксперт проекту

Сьогодні у нашій публікації мова коротенько буде про таку посаду, як головний експерт проекту. Хто це такий, чи є встановлені критерії до особи, яка можна бути визначена як ГЕП і які його основні обов’язки та функції? Давайте розбиратися разом!

Визначення головного експерту проекту нам дає ДСТУ 8907:2019 Настанова щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво (далі – ДСТУ 8907:2019). Так, у розділі 3 ДСТУ 8907:2019 зазначено, що головний експерт проекту – це відповідальний експерт, який очолює та координує проведення експертизи проектної документації в цілому та несе відповідальність згідно з законодавством України.

Призначають головного експерта проекту на етапі приймання проектної документації на будівництво, зі штатного складу експертної організації. Дана позиція вказана у п.5.5 ДСТУ 8907:2019. Саме ГЕП повинен  попередньо розглянути та проаналізувати надану документацію на відповідність вимогам будівельних норм і правил та нормативних документів і стандартів  щодо її оформлення, складу та змісту.

Також ГЕП приймає безпосередню участь у підготовці експертного звіту, фактично зв’язуючи до купи інших відповідальних експертів та фахівців.

Обов’язково головний експерт проекту підписує звіт з додатком, а при видачі експертних звітів  щодо проектів на будівництво об’єктів, які мають класи наслідків (відповідальності) СС2 або СС3, замовнику експертизи разом з експертним звітом надається копія кваліфікаційного сертифікату ГЕПа, засвідчена у встановленому порядку.

Хто може бути головним експертом проекту? Чіткої відповіді або встановлених обмежень ані ДСТУ 8907:2019, ані профільні нормативно-правові документи нам не дають. Зрозуміло, що це має бути людина, яка має досвід у проведенні експертиз, досконало знає алгоритм та розуміє, на що необхідно звертати увагу при проведенні, не обмежуючись виключно своїм напрямом.

Найчастіше експертні установи призначають ГЕПом експерта по напряму міцності, надійності та довговічності, але це може бути і будь-який інший напрям. Наприклад, при розгляді проектної документації на об’єкт будівництва, що стосується влаштування систем протипожежного захисту, ГЕПом логічно призначати спеціаліста по пожежній та техногенній безпеці.

Від особи ГЕПа залежить багато що: це і правильність розгляду експертною установою проектної документації, і комплексний розгляд експертами та фахівцями різних напрямів (а не відірвано один від одного), і комунікація з замовником експертизи (а це дуже важливий компонент у роботі експертної організації!).

Одним словом, головний експерт проекту – це як диригент в оркестрі: незалежно від того, яким би професіоналом свого інструменту не був як кожен учасник, тільки від диригента залежить звучання  спільного продукту!