ПРИЙНЯТО НОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ, ЩО РЕГУЛЮЄ ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) ОБ’ЄКТІВ.

Відповідно до наказу Національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ») від 24 червня 2019 року № 175 було прийнято національний стандарт – ДСТУ 8855:2019 Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності). Набрання чинності новим ДСТУ. Попередній (чинний на сьогодні) стандарт. Вказаний ДСТУ розроблено на заміну ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідності) будівель та споруд. Стандарт набирає чинності з 1 грудня 2019 року.

Прийняття нового ДСТУ було зумовлене внесенням змін до ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» та прийняттям нового ДБН В.1.2-14:2018 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Положення стандарту про категорії складності внаслідок останніх законодавчих змін втратили свою актуальність, а сам ДСТУ потребував правок та коригувань у зв’язку з проблемними питаннями, які виникали під час його застосування на практиці.

Новий стандарт був покликаний їх врегулювати.

Що нового маємо у ДСТУ 8855:2019?

Новий стандарт встановлює вимоги до визначення класів наслідків (відповідальності) об’єктівбудинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їхніх частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, у тому числі тих, що належать до складу комплексу (будови) під час їх проектування та будівництва.

Нагадаймо, що діючим ДСТУ передбачено встановлення вимог та рекомендацій. Також на відміну від нього, новий стандарт передбачає термін саме «об’єкт», а не «об’єкт будівництва», а також дає розшифрування того, що саме відноситься до об’єктів (уточнення).

Як вже зазначалося, ДСТУ 8855:2019 регулює тільки визначення класів наслідків, на відміну від діючого, який стосується як розрахунку класу наслідків, так і категорії об’єктів.

Слід звернути увагу, що як і раніше, клас наслідків (відповідальності) кожного об’єкта, у тому числі тих, що належать до складу комплексу (будови), зазначають у завданні на проектування. Проектувальник розраховує клас наслідків (відповідальності) кожного об’єкта під час розроблення проектної документації. Розрахунок наводиться у пояснювальній записці проектної документації на будівництво.

Водночас, у випадку, якщо розраховані під час розроблення проектної документації класи наслідків (відповідальності) об’єктів не співпадають із зазначеними у завданні на проектування, до завдання вносять відповідні зміни.

Чи можна визначити клас наслідків на комплекс будівель та на частину об’єкта?

У новому ДСТУ чітко врегульовано питання щодо визначення класу наслідків на комплекс: проектування комплексу (будови), до складу якого входить кілька об’єктів, здійснюється на підставі вихідних даних, у тому числі містобудівних умов і обмежень, на комплекс (будову) в цілому, при цьому клас наслідків (відповідальності) такого комплексу (будови) не визначається.

Також окремим пунктом передбачено, що клас наслідків (відповідальності) може бути визначений для частини (відокремленої частини) об’єкта.

Які критерії визначення класу наслідків (відповідальності)?

Як і в діючому ДСТУ, у новому передбачено, що класи наслідків (відповідальності) об’єктів визначаються незалежно за кожною характеристикою можливих наслідків відмови об’єктів, наведеною у таблиці 1:

 • можлива небезпека для здоров’я і життя людей, які постійно перебувають на об’єкті;
 • можлива небезпека для здоров’я і життя людей, які періодично перебувають на об’єкті;
 • можлива небезпека для здоров’я і життя людей (життєдіяльності), які перебувають зовні об’єкта;
 • обсяг матеріальних збитків і (або) соціальних втрат;
 • можливість припинення функціонування лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, об’єктів комунікації, зв’язку, енергетики та інженерних мереж.

Врегульовано питання по розрахунку періодичного перебування осіб на об’єкті

Новим ДСТУ уточнено порядок визначення такого параметру, як періодичне перебування людей на об’єкті: якщо проектною документацією на будівництво певного об’єкта передбачається одночасно постійне та періодичне перебування на ньому осіб, показник можливої небезпеки для здоров’я і життя людей, які періодично перебувають на об’єкті, визначається як сума тих, які перебувають на цьому об’єкті постійно та періодично.

Безумовне визначення класу наслідків СС2 та СС3 за окремими характеристиками об’єктів (незалежно від параметрів, вказаних у таблиці 1)

Незалежно від класифікації за ознаками таблиці 1 потрібно встановлювати клас наслідків (відповідальності) не меншим ніж:

 • СС3 – для об’єктів підвищеної небезпеки, ідентифікованих згідно з «Про об’єкти підвищеної небезпеки»;
 • СС3 – для сховищ цивільного захисту (цивільної оборони) незалежно від місця розташування, місткості та класу захисту;
 • СС3 – для об’єктів, що містять державну таємницю;
 • СС3 – для будівель невиробничого призначення умовною висотою понад 100 метрів;
 • СС3 – для житлових будинків умовною висотою від 73,5 м до 100 м;
 • СС3 – для пам’яток культурної спадщини, визначених відповідно до «Про охорону культурної спадщини»;
 • СС3 – для об’єктів першої категорії, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, визначених у ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»;
 • СС2 – для об’єктів другої категорії, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, визначених у ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»;
 • СС2 – для житлових будинків понад чотири поверхи;
 • СС2- для об’єктів, нове будівництво яких здійснюється в охоронній зоні пам’яток культурної спадщини.

Відповідно до нового ДСТУ під час виконання розрахунків для забезпечення надійності та конструктивної безпеки об’єкта, нове будівництво якого здійснюється в охоронній зоні пам’яток культурної спадщини, значення коефіцієнтів, встановлених у ДБН В.1.2-14, можуть прийматися як для об’єкта класу наслідків (відповідальності) СС1 у разі, якщо за усіма характеристиками таблиці 1 такий об’єкт може бути віднесений до класу наслідків (відповідальності) СС1.