Сукупний показник при розрахунку класу наслідків (відповідальності) об’єктів будівництва

визначення розрахунок класу наслідків (відповідальності) об’єктів будівництва

Пройшло вже практично два роки, коли з 1 грудня 2019 року набрав чинності ДСТУ 8855:2019 Визначення класу наслідків (відповідальності) (далі – ДСТУ 8855:2019), який розроблено на заміну ДСТУ-Н  Б.В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідності) будівель та споруд.

Вказаний ДСТУ 8855:2019 містить вимоги до визначення класів наслідків (відповідальності) об’єктів – будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їхніх частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, у тому числі тих, що належать до складу комплексу (будови) під час їх проектування та будівництва.

Відповідно до пункту 4.2 вказаного ДСТУ 8855:2019 проектування комплексу (будови), до складу якого входить кілька об’єктів, виконують на підставі вихідних даних, зокрема, й містобудівних умов та обмежень, на комплекс (будівлю) в цілому. При цьому клас наслідків (відповідальності) такого комплексу (будови) не визначають. На відміну від частини (відокремленої частини) об’єкта, клас наслідків якої може бути визначено, про що говорить пункт 4.3. ДСТУ 8855:2019.

Вказані вище положення корелюються з положеннями основного профільного Закону України у сфері містобудування, а саме Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі також – Закон України).

Так, відповідно до ст. 32 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» встановлено, що клас наслідків визначається відповідно до вимог будівельних норм і правил, затверджених згідно із законодавством.

Згідно з ч.1 ст.32 зазначеного Закону України, по своїй сутності клас наслідків (відповідальності) будівель і споруд – це характеристика рівня можливої небезпеки для здоров’я і життя людей, які постійно або періодично перебуватимуть на об’єкті або які знаходитимуться зовні такого об’єкта, матеріальних збитків чи соціальних втрат, пов’язаних із припиненням експлуатації або з втратою цілісності об’єкта.

Відповідно, клас наслідків визначається для кожного об’єкта – будинку, будівлі, споруди будь-якого призначення, їхніх частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, у тому числі тих, що належать до складу комплексу (будови).

Водночас, як зазначено у частині 4 статті 32 Закону України, до складу комплексу (будови) можуть належати об’єкти, будівництво яких здійснюється за єдиною проектно-кошторисною документацією.

Аналогічні положення щодо визначення класу наслідків містяться і в Наказі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 №45 «Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів» (далі – Наказ №45).

Згідно з пунктом 11 Наказу № 45 генпроектувальник (проектувальник) і замовник визначають клас наслідків (відповідальності) об’єкта (об’єктів, що входять до складу комплексу (будови)), на підставі якого встановлюється кількість стадій проектування.

Таким чином, ДСТУ 8855:2019 прийнято до уваги положення чинного законодавства України, а також чинних будівельних норм та правил, зокрема, в частині правил визначення класів наслідків (відповідальності) для об’єктів, що входять до складу комплексу.

Водночас положення інших нормативно-правових актів містять у собі також посилання на так званий «сукупний показник». Так, згідно з абзацом 4 пункту 3 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №466 (далі – Порядок та Постанова №466, відповідно), у разі коли об’єктом будівництва є комплекс (будова), до складу якого входять об’єкти з різними класами наслідків (відповідальності), а також комплекс (будова), до складу якого входять об’єкти з одним класом наслідків (відповідальності), що за сукупними показниками перевищують рівень, встановлений для об’єктів з відповідним класом наслідків (відповідальності), право на виконання будівельних робіт виникає після отримання документа, що дає право на виконання будівельних робіт, згідно з цим Порядком як для об’єкта з вищим класом наслідків (відповідальності).

Також останнім абзацом пункту 7 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого Постановою КМУ від 11.05.2011 №560 (далі – Порядок затвердження та Постанова №560 відповідно), передбачено, що експертиза проектів будівництва комплексів (будов), до складу яких входять об’єкти з одним класом наслідків (відповідальності), що за сукупними показниками перевищує рівень, встановлений для об’єктів з відповідним класом наслідків (відповідальності), проводиться експертними організаціями відповідно до механізму проведення експертизи щодо об’єктів з рівнем класу наслідків (відповідальності), визначеним за сукупними показниками комплексу, що будується.

Про сукупний показник згадується і в ДСТУ 8907:2019 Настанова щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво (далі – ДСТУ 8907:2019), зокрема, пунктом 4.7 визначено, що якщо об’єктом будівництва є комплекс (будова), до складу якого (якої) входять об’єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) та за сукупними показниками перевищують рівень, установлений для об’єктів з відповідним класом наслідків (відповідальності), проектна документація на будівництво підлягає обов’язковій експертизі за всіма напрямами.

Водночас, як вже зазначалося, по суті питання визначення класу наслідків комплексу за сукупними показниками не визначено ані ДСТУ 8855:2019, ані ДБН В.1.2-14:2018, ані жодним іншим документом правового та/або технічного характеру.

Відповідно до системного аналізу норм та положень основних документів залишається відкритим питання, за якими правилами проводиться визначення такого класу наслідків (відповідальності) комплексу та в положеннях яких нормативно-правових актів, державних будівельних норм, правил, стандартів міститься сам порядок визначення класу наслідків (будівель) за сукупним показником?

Адже неврегульованість даного питання може призводити до множинного трактування і відсутності єдиних правил для всіх учасників процесу проектування та будівництва.

Маєте свої коментарі або думку з наведеного питання? Нам цікаво її почути та обговорити: пишіть свої коментарі під публікацією або нам на електронну пошту office@budexp.com.ua