Затверджено Настанову з визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності об’єктів

Наказом Мінрегіону від 30.04.2022 року затверджено Кошторисні норм України «Настанова з визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності об’єктів».

Вказана Настанова формує єдиний підхід для проведення розрахунків вартості робіт з обстеження, її прийняття викликане необхідністю спрощення визначення їх вартості.

Слід звернути увагу, що Настанова передбачає можливість визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності на стадії очікуваної вартості предмета закупівлі, договірної ціни та проведення взаєморозрахунків за обсягами виконаних робі.

Настанова є обов’язковою для застосування при визначенні вартості робіт з обстеження, що виконується із залученням державних коштів (тобто, бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії).

У випадку залучення власних коштів та інших джерел фінансування, сторони у договорі самостійно визначають обов’язковість чи рекомендаційний характер положень Настанови.

Настанова виділяє наступні два види робіт з обстеження:

  • Польові (виконуються безпосередньо на об’єкті),
  • Камеральні (пов’язані з узагальненням та аналізом вихідних даних, отриманих в результаті виконання польових робіт, розрахунків, рекомендацій).

Вартість проведення робіт з обстеження визначається виходячи з обґрунтованих трудовитрат  на їх виконання та показника кошторисної вартості у розрахунку на один людино-день. Цей показник встановлюється Мінрегіоном, ним же і переглядається за необхідності, але не рідше одного разу на півроку.

Настанова визначає розмір показника кошторисної вартості у розрахунку на один людино-день:

  • При візуальному методі -1996 грн,
  • При інструментальному – 2315 грн.

Водночас, важливо пам’ятати:

  • Вказані показники не враховують витрати, пов’язані з відрядженням безпосередньо виконавців робіт з обстеження та податки, що визначені законодавством на період воєнного часу;
  • За умов підвищеної складності робіт (наприклад, при виконанні термінових робіт з подовженим робочим днем, наявності аварійних конструкцій, небезпеки на об’єктах замінування, ускладненості доступу, відсутності освітлення тощо) до вартості одного людино-дня може застосовуватися коефіцієнт до 1,4 за погодженням із замовником.

Для обґрунтування трудовитрат виконання робіт з обстеження можуть використовуватися показники збірників нормативів трудовитрат, перелік яких наведено у додатку 5 до Настанови.

До обґрунтованих розрахунків трудовитрат з обстеження включаються безпосередні витрати труда з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності будівель і споруд, з аналізу вихідних даних для їх виконання, наявної документації (проектної та технічної), виконання обмірних робіт, перевірочних розрахунків, лабораторні випробування, розроблення звіту за результатами виконання обстеження тощо).

При виконанні робіт з візуального та інструментального обстеження разом вартість робіт розраховується як сума вартості за двома методами.

У випадку неможливості визначення вартості робіт з обстеження будівель та споруд на підставі трудовитрат, розрахунок вартості цих робіт можливо виконувати з використанням збірників, які передбачають цінові показники.

Форми кошторисів, які повинні складатися на виконання робіт з обстеження, містяться у додатках 1, 2, 3 та 4 до Настанови.