Зміни щодо процедури оцінки майна та майнових прав

Зареєстровано два законопроекти щодо внесення змін до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»

Так, 17.05.2022 року у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України №7386 (далі – ПЗУ 7386), а 02.06.2022 – альтернативний йому проект Закону України №7386-1 (далі – ПЗУ 7386-1). Ці законопроекти стосуються запровадження Міжнародних стандартів оцінок та внесення відповідних комплексних змін у сфері оціночної діяльності.

Основні ключові позиції, яких охоплюють запропоновані зміни:

– запровадження міжнародних стандартів оцінки під час проведення оціночної діяльності в Україні;

– спрощення процедури визнання іноземних кваліфікаційних документів оцінювачів на території України;

– усунення існуючих на даний момент розбіжностей в методології проведення судової експертизи та оцінки майна незалежними оцінювачами шляхом запровадження єдиних підходів;

– впровадження електронної форми звіту з урахуванням останніх цифрових практик;

– оновлення  Державного реєстру оцінювачів та створення Державного реєстру звітів з оцінки державного та комунального майна, надання доступу до даних реєстрів та впровадження прозорості і доступності даних оцінювання;

– впровадження єдиних підходів щодо цілісності оцінки земельної ділянки та будівель, розташованих на них (виступає як єдиний об’єкт оцінювання);

– запровадження декларативного принципу здійснення оціночної діяльності (спрощення процедури отримання статусу оцінювача);

– посилення впливу громадського регулювання процесу оцінки майна (створення органів, які будуть наділені широкими повноваженнями в частині здійснення фахової підготовки оцінювачів, розгляді спірних питань  та підвищення якості оціночних послуг).

Прийняття відповідного законопроекту надасть змогу запровадити міжнародні принципи оцінювання в українську практику, підвищити довіру до українських оцінювачів та спростити процедури отримання компенсації від РФ за знищене та/або пошкоджене внаслідок воєнних дій майно  через міжнародні суди та інші установи.