Чи потрібна комплексна експертиза на поточний ремонт?

чи потрібна комплексна експертиза на поточний ремонт

Досить часто на тендерних оголошеннях про закупівлю можна побачити оголошення про розробку проекту на «поточний ремонт» того чи іншого об’єкту, а також проходження експертизи проектної документації. Чи є коректним таке формулювання і чи потрібно проводитись комплексна експертиза на поточний ремонт? Чим це регламентовано і де про все це можна перечитати?

Спробуємо розібратися. Передусім, слід зазначити, що питання не є новим, і піднімалося вже як на рівні проектантів, так і замовників, і експертних установ.

Звернемося до визначення «поточного ремонту».

Відповідно до листа Держкомбуду від 30.04.2003 №7/7-401 поточний ремонт визначається як комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає систематичне та своєчасне підтримання експлуатаційних якостей та попередження передчасного зносу конструкцій і інженерного обладнання. Якщо будівля в цілому не підлягає капітальному ремонту, комплекс робіт поточного ремонту може враховувати окремі роботи, які класифікуються як такі, що відносяться до капітального ремонту (крім робіт, які передбачають заміну та модернізацію конструктивних елементів будівлі).

Поточний ремонт повинен провадитись з періодичністю, що забезпечує ефективну експлуатацію будівлі або об’єкта з моменту завершення його будівництва (капітального ремонту) до моменту постановки на черговий капітальний ремонт (реконструкцію).

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» будівництво включає в себе нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт. Про поточний ремонт мова не йде. Таким чином, видається, що поточний ремонт не можна відносити до видів будівництва відповідно до чинного законодавства України.

У відповідності до п.4.8 ДСТУ 8907:2019 Настанова щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво, обов’язковій експертизі підлягає проектна документація на нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт та технічне переоснащення об’єктів будівництва у визначених цих пунктом випадках.

Таким чином, можна зробити висновок, що випадки обов’язкового проведення експертизи не поширюються на поточний ремонт. Водночас, проведення експертної оцінки, якщо виникає така необхідність, не заборонено ані ДСТУ 8907:2019, ані іншими документами.

Також, відповідно до нормативно-правового регулювання проведення державних закупівель, поточний ремонт відноситься до послуг, у той час як капітальний ремонт і реконструкція – до робіт.

Власне, правильне визначення виду будівельних робіт або виду ремонтно-будівельних робіт є важливим на початковому етапі, оскільки помилка в цьому призведе до затримки реалізації проекту та відкочування назад для її виправлення.

Якщо є питання, телефонуйте, спробуємо разом знайти відповіді на них в межах нормативно-правового та технічного регулювання!